Skorzystaj z innych e-usług

Skorzystaj także z innych e-usług przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

 

Historia pojazdu

W tej usłudze, po podaniu trzech danych - numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz daty pierwszej rejestracji pojazdu można sprawdzić podstawowe informacje na jego temat. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu przed jego zakupem oraz potwierdzeniu wiarygodności informacji podawanych przez sprzedawcę.

historiapojazdu.gov.pl

 

Inne e-usługi na bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Podobnych usług wykorzystujących dane o kierowcach i pojazdach będzie wkrótce znacznie więcej. Ministerstwo Cyfryzacji jest w trakcie wdrażania kolejnych cyfrowych udogodnień dla obywateli.

W ramach prac planujemy żeby każdy kierowca, po bezpiecznym zalogowaniu do systemu mógł sprawdzić swoje dane, takie jak rodzaj uprawnień oraz terminy ich ważności, liczbę otrzymanych punktów karnych i przyznane mandaty oraz wiele innych. Usługi pozwolą również na włączenie przypomnień (na e-maila lub smsem) o mijających terminach ważności m.in. badania technicznego oraz ubezpieczenia OC pojazdu.

Łatwiejszy dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców otrzymają także przedsiębiorcy oraz instytucje. Będą oni mogli online uzyskać dane statystyczne z rejestru na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i do celów badawczych.

 

Projekt CEPiK 2.0

Powyższe usługi są tworzone w ramach projektu CEPiK 2.0 realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i podległy mu Centralny Ośrodek Informatyki. Jednym z głównych celów projektu jest uruchomienie szeregu przydatnych usług świadczonych elektronicznie dla obywateli i przedsiębiorców. Jest to element nowej strategii Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze rejestrów oraz projektów IT. Zgodnie z jej założeniami dane gromadzone przez państwo mają służyć także obywatelom. Zakończenie prac nad projektem CEPiK 2.0. i związanymi z nim e-usługami planowane jest na 2016 rok. Proponowane rozwiązania będą stale rozwijane i udoskonalane.

O rejestrze CEPiK możesz przeczytać więcej na stronie:

www.cepik.gov.pl

 

O naszych innych usługach możesz przeczytać więcej na stronie:

www.obywatel.gov.pl

Wróć do strony głównej